antosovsky

Pokrewieństwo: 

1. Imię i nazwisko  Antošovský Anton
2. Data urodzenia  1888
3. Miejsce urodzenia  Tischnowitz
4. Zmobilizowany  ? 
5. Jednostka  ErsRes, Ir. Nr. 8,5 Komp., Mähren. Tischnowitz, Deblin 1888 
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: tot 29.11 – 6.12.1914


STRONA GŁÓWNA