gumjera

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Antoni CIACIEK
2. Data urodzenia  1888
3. Miejsce urodzenia  Bratucice koło Bochni
4. Zmobilizowany  Infanterist. 16.01.1915- 28.10.1918.
5. Jednostka  Landwehrinfanfantereregiment Nr 32 .
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Niewola rosyjska pod chińską granicą.
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Został powołany do wojska z Bośni ,gdzie wyjechał z rodzicami w 1900 roku. W czasie niewoli na Syberii zachorował na nerki. Po powrocie z niewoli został [1.06.1918] przyjęty do 23. Reservespital w Wall. Meseritsch na Morawach.Po wojnie mieszkał w Gumjerze w Bośni, gdzie zmarł w 1935 roku.


Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Kazimierz SURMA
2. Data urodzenia  1887
3. Miejsce urodzenia  Chruślanki, par. Boby koło Lublina
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  piechota bośniacko-hercegowinska.
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Osiedlił się z rodzinł w Gumjerze w Bośni w 1900 roku. Zmarł i pochowany został w Gumjerze w Bosni.

Kazimierz Surma po prawej


Pokrewieństwo: kuratzyn dziadka

1. Imię i nazwisko  Wojciech SURMA
2. Data urodzenia  1886
3. Miejsce urodzenia  Boby koło Lublina
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Osiedlił sie z rodzicami w 1900 roku w Bośni w Gumjerze.


Pokrewieństwo: brat babci

1. Imię i nazwisko  Jan RADZIŃSKI
2. Data urodzenia  26.03.1898 
3. Miejsce urodzenia  Kopanina Kaliszanska parafia Piotrawin [zabór rosyjski].
4. Zmobilizowany  Bośnia ?
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Front włoski-walczył pod Monte Tombo ?
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Osiedlił sie w 1904 roku z rodzicami w Bośni w Gumjerze. W 1946 powrócił do Polski do Ocic gdzie 21.07.1977 roku zmarł.


Pokrewieństwo: wujek ojca

1. Imię i nazwisko  Aleksander GREGORYŃSKI
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  okolice Rzeszowa
4. Zmobilizowany  Bośnia
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Osiedlił się z rodzicami w Bośni około 1900 roku w Gumjerze. Po wojnie powrócił do swej wsi. W 1940 roku przeniósł się do Sławoni do Czaczawickiego Lugu. W czasie wojny [1941–1946] zabrany przez ustaszy z domu nie powrócił – zamordowany?


Pokrewieństwo: brat pradziadka

1. Imię i nazwisko  Michał Ciaciek
2. Data urodzenia  3.08.1890 r.
3. Miejsce urodzenia  Chrustów/Włodzimierz Wołyński/Wołyń zab. rosyjski.
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  jednostka w Grazu/Austria
6. Przebieg służby i awanse  front i niewola włoska, front wschodni
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: W 1900 r. osiedlił się z rodzicami w Bośni. Walczył we Włoszech, gdzie dostał  się do niewoli. Później w armii polskiej Hallera. Walczył na froncie wschodnim z bolszewikami. Na wojnie spędził 7 lat. Powrócił do Bośni. W 1946 r. powrócił do Polski. Zmarł w Wykrotach w 1978 r.


Pokrewieństwo: brat pradziadka

1. Imię i nazwisko  Władysław Ciaciek
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  Okolice Krakowa
4. Zmobilizowany  Bochnia?
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  walczył na froncie włoskim i był w niewoli włoskiej
8. Odznaczenia, odznaki  


Uwagi: W 1900 r. z rodzicami wyemigrował do Bośni. Z niewoli włoskiej przeszedł do armii Hallera. Walczył pod Warszawą. Po rozbiciu jego oddziału przez bolszewików powrócił z kolegami do Bośni. Zmarł około 1940 r. w Bośni.

 

 

Zapraszam na stronę http://www.polacy-w-bosni.pl/?fotografie,38


STRONA GŁÓWNA