irena

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Paweł (Paul) Bocek
2. Data urodzenia  04.01.1879
3. Miejsce urodzenia  Oberlomna (Horní Lomná) lub Bistritz (Bystřice nad Olší)/Cieszyn/Śląsk Cieszyński
4. Zmobilizowany  ?, Cieszyn
5. Jednostka  k. k. SchR. Nr. 31 Teschen
6. Przebieg służby i awanse  zginął pomiędzy 27 a 31.01.1918 we Włoszech
7. Miejsca pobytu  Włochy, prawdopodobnie od jesieni 1917
8. Odznaczenia, odznaki  ? 

Więcej: Informacje dodatkowe z wykazów poległych: k.k.SchR. Nr. 31 Teschen, zugeteilt dem k.k.SchR. 7, MGKomp. Nr. I Ostatnia Felpostkarte z 4 grudnia 1917 r. - Feldpost nr. 55/VI Huptmann Seys, poprzednia z 15 listopada, Hauptmann mjr. Damaschka. Szukam pochówku.


STRONA GŁÓWNA