jerzy69

Pokrewieństwo: pradziadek       

1. Imię i nazwisko  Franciszek Bilski
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  Bezirk Jasło
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA