kiki11

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Antoni Noga
2. Data urodzenia  12.11.1898 
3. Miejsce urodzenia  Rakszawa
4. Zmobilizowany  08.1915
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA