matix123

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Adam Piszczek. 
2. Data urodzenia  1897 r. 
3. Miejsce urodzenia  Rychwałd, Tarnów, Galicja.
4. Zmobilizowany  W 1914 r. ukończył 17 lat, w ostateczności mógł został zmobilizowany, Tarnów.
5. Jednostka  Galizisches Ulanenregiment Nr. 2 Fürst zu Schwarzenberg (garnizon Tarnów) albo - k.k. Landwehr-Ulanenregiment Nr. 4 (garnizon Ołomuniec)
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: W przekazach rodzinnych utkwiła wiadomość że walczył w czasie wojny w oddziale ułanów. Fakt ten potwierdzała fotografia w mundurze ułańskim i z 100 % pewnością posiadał na zdjęciu szablę. Zdjęcie nie zachowało się niestety. 


Pokrewieństwo: prapradziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Zbylut.
2. Data urodzenia  7.09.1887 r.
3. Miejsce urodzenia  Rychwałd, Tarnów, Galicja. 
4. Zmobilizowany  Ok. 1914 lub 1915 r. Tarnów ?
5. Jednostka  Być może 57 IR, 32.Landwehr-Infanterieregiment Nowy Sącz, 32. Landsturm-Infanterieregiment. 
6. Przebieg służby i awanse  Walczył na froncie, nie wiadomo którym  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: W walce stracił rękę. W dniu 14. 11. 1918 r. urodził mu się pierwszy syn, Józef, co by wskazywało że w lutym 1917 r. wziął już ślub i był już zdrowy i odbył leczenie w szpitalu. Nie znalazłem jak na razie Jego osoby na „Listach strat”. 


STRONA GŁÓWNA