NH

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Piotr Misiak
2. Data urodzenia  1892
3. Miejsce urodzenia  Kraków
4. Zmobilizowany  1914, Kraków
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA