PiotrW

Pokrewieństwo: dziadek   

1. Imię i nazwisko  Władysław Klimkowski
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA