zbigniew

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Arnold Felicki (Arnold Feld)
2. Data urodzenia  03.02.1884
3. Miejsce urodzenia  Lwów 
4. Zmobilizowany  październik 1909r zawodowy lekarz wojskowy
5. Jednostka  szpital garnizonowy Przemyśl, XV Korpus Sarajewo, 1301 szpital polowy, szpital Przemyśl 
6. Przebieg służby i awanse  październik 1909r. do 15 listopada 1918r. 
7. Miejsca pobytu  Przemyśl, Sarajewo, Przemyśl
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Felicki poszukuję źródeł dotyczących przebiegu służby w XV Korpusie oraz w szpitalu polowym 1301


STRONA GŁÓWNA